KONSULTĀCIJU MEKLĒŠANA:

1.Meklēt konsultāciju pēc

skolotāja:

2.Meklēt konsultāciju pēc

priekšmeta:

3.Meklēt konsultāciju pēc

cita:

Pirmdienas konsultācijas

Skolotājs Priekšmets Kabinets Diena Laiks
Sandra Lapiņa  Bioloģija 143 Pirmdiena 16:10
Mārtiņš Eglīte  Bioloģija 141 Pirmdiena 16:00
Santa Kazaka  Ekonomika 3106 Pirmdiena 16:00
Zinta Šķirmante  Fizika 133 Pirmdiena 07:45
Jeļena Magdiča  Franču valoda 3315 Pirmdiena 16:00
Santa Miksone-Tukiša  Ģeogrāfija 3116 Pirmdiena 15:20
Arnis Upenieks  Informātika 132 Pirmdiena 07:45
Sergejs Zembkovskis  Informātika 122 Pirmdiena 16:00
Arnis Upenieks  Informātika 132 Pirmdiena 16:00
Santa Kazaka  Komerczinības 3106 Pirmdiena 07:45
Ņina Svjastina  Krievu valoda 3215 Pirmdiena 15:20
Jeļena Magdiča  Krievu valoda 125 Pirmdiena 07:45
Mārtiņš Eglīte  Ķīmija 141 Pirmdiena 16:00
Agnese Puķe  Latviešu valoda 3203 Pirmdiena 16:00
Ieva Vāvere  Latviešu valoda 3214 Pirmdiena 08:30
Indra Keiša  Latviešu valoda 3213 Pirmdiena 16:00
Jolanta Lankovska  Latvijas un pasaules vēsture 3107 Pirmdiena 16:00
Andris Liepiņš  Latvijas un pasaules vēsture 3107 Pirmdiena 16:00
Ansis Nudiens  Latvijas un pasaules vēsture 3107 Pirmdiena 07:45
Lolita Žilvinska  Matemātika 2110 Pirmdiena 07:45
Ņina Juste  Matemātika 126 Pirmdiena 15:15
Arnis Upenieks  Programmēšanas pamati 132 Pirmdiena 07:45
Sergejs Zembkovskis  Programmēšanas pamati 122 Pirmdiena 16:00
Linda Ozoliņa  Psiholoģija 3115 Pirmdiena 07:45
Konstance Zariņa  Vizuālā māksla 3302 Pirmdiena 15:20

ZIŅOJUMI

Konsultāciju laiki mainīti saist..ar stundu sarakstu!I.M.

Ināra Mežbārde