KONSULTĀCIJU MEKLĒŠANA:

1.Meklēt konsultāciju pēc

skolotāja:

2.Meklēt konsultāciju pēc

priekšmeta:

3.Meklēt konsultāciju pēc

cita:

Rītdienas konsultācijas

Skolotājs Priekšmets Kabinets Diena Laiks
Vēsture 3213 Piektdiena 07:50
Fizika 133 Piektdiena 07:45
Ģeogrāfija 3116 Piektdiena 07:45
Fizika 134 Piektdiena 07:45
Latviešu valoda 3214 Piektdiena 13:15
Matemātika 113 Piektdiena 07:45
Mūzika 3312 Piektdiena 07:45
Matemātika 112 Piektdiena 16:10
Matemātika 126 Piektdiena 07:45
Programmēšanas pamati 132 Piektdiena 16:00
Angļu valoda 3315 Piektdiena 07:45
Angļu valoda 125 Piektdiena 07:45
Franču valoda 118 Piektdiena 07:45
Krievu valoda 118 Piektdiena 07:45
Matemātika 123 Piektdiena 14:00
Sociālās zinības 3106 Piektdiena 15:25
Andris Liepiņš  Latvijas un pasaules vēsture 3107 Piektdiena 08:30
Santa Kazaka  Mājturība un tehnoloģijas 3106 Piektdiena 15:25

ZIŅOJUMI

Ceturtdien, 12.12. konsultācija ķīmijā plkst. 15.30 nenotiks. Tā tiek pārcelta uz piektdienu 13.12. plkst. 7.45. S. Kreile

Silvija Kreile

Konsultācija pie A.Liepiņa piektdien 8.30 netotiek sakarā ar vēstures olimpiādi

Andris Liepiņš

Plēsumas konsultācijas otrdienas rītos (plkst. 7.45), iepriekš saskaņojot ar skolotāju.

Aija Plēsuma

Ratinīkas konsultācijas otrdienās TIKAI iepriekš piesakoties.

Iveta Ratinīka