KONSULTĀCIJU MEKLĒŠANA:

1.Meklēt konsultāciju pēc

skolotāja:

2.Meklēt konsultāciju pēc

priekšmeta:

3.Meklēt konsultāciju pēc

cita:

Rītdienas konsultācijas

Skolotājs Priekšmets Kabinets Diena Laiks
Bioloģija 132 Ceturtdiena 08:30
Sports Sporta zāle Ceturtdiena 07:45
Latviešu valoda 3203 Ceturtdiena 07:45
Psiholoģija 3106 Ceturtdiena 07:45
Krievu valoda 136 Ceturtdiena 15:30
Programmēšanas pamati 132 Ceturtdiena 07:45
Ķīmija 146 Ceturtdiena 14:45
Ķīmija 144 Ceturtdiena 07:45
Matemātika 111 Ceturtdiena 15:30
Angļu valoda 3216 Ceturtdiena 7:45
Bioloģija 141 Ceturtdiena 07:45
Ģeogrāfija 3116 Ceturtdiena 15:30
Kulturoloģija 3302 Ceturtdiena 15:30
Latviešu valoda 3117 Ceturtdiena 08:30
Matemātika 111 Ceturtdiena 7:45
Inga Harmsone  Angļu valoda 130 Ceturtdiena 15:30
Santa Kazaka  Ekonomika 3106 Ceturtdiena 15:25
Agnese Kramēna  Informātika 132 Ceturtdiena 08:30
Ieva Vāvere  Latviešu valoda 3214 Ceturtdiena 15:30
Armands Gruzinskis  Matemātika 111 Ceturtdiena 08:30
Lolita Žilvinska  Matemātika 141 Ceturtdiena 15:30
Gunta Treimane  Tehniskā grafika 3302 Ceturtdiena 07:50
Valentīna Andersone  Vācu valoda 125 Ceturtdiena 15:00

ZIŅOJUMI

Plēsumas konsultācijas otrdienas rītos (plkst. 7.45), iepriekš saskaņojot ar skolotāju.

Aija Plēsuma

Ratinīkas konsultācijas otrdienās TIKAI iepriekš piesakoties.

Iveta Ratinīka